Tešíme sa, že môžeme do našej ponuky kurzov pre deti opäť zaradiť KIDS BALANCE – deti v pohybe. Cvičenie určené pre detičky vo veku od 4 do 7 rokov. 

KIDS BALANCE je všeobecná pohybová príprava, kde hravou a súťaživou formou budujeme u detí lásku k pohybu. 

V rámci hodiny sa zameriavame na zlepšenie koordinácie pohybov, správne držanie tela a dôraz kladieme aj na cvičenia zamerané na ploché nožičky. 

Cvičením podporujeme správne dýchanie a pohybové stereotypy, zlepšujeme výkonnosť a koncentráciu. Okrem fyzickej zdatnosti budujeme u detí zdravé sebavedomie, tímovú spoluprácu ako aj psychickú odolnosť.  

KIDS BALANCE vedie skúsená a obľubená Baby Balance lektorka Ivka Polášová. Má dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi, venuje sa aj starším deťom ako trénerka basketbalového družstva dievčat. 

PRIHLÁSIŤ SA môžete tu a získať ďalšie informácie môžete mailom na adrese lektorky: polasova.ivana@gmail.com. 
Prajeme mnoho zábavy pri zdravom pohybe.  

REGISTRÁCIA