Príbeh vzniku myšlienky a realizácie INSPIRO (október 2014)

Keď sme sa sťahovali z bratislavskej Petržalky na prímestský vidiek čakali sme kľud, trošku viac prírody a menej anonymné prostredie. Všetko sme získali, ale v jednom balíku aj so sťaženou infraštruktúrou a veľmi limitovanou ponukou služieb. Obzvlášť tých zameraných na zmysluplné trávenie voľného času. No ale, veď tak to chodí, niečo za niečo. Zložitejšia situácia nastala, keď sa nám narodil synček a naše požiadavky na služby skvalitňujúce voľný spoločne trávený čas boli čoraz náročnejšie a ich napĺňanie komplikovanejšie. Sme trojgeneračná veľmi súdržná rodina, dlhých 5 rokov sme si popri zamestaní stavali vlastný dom. V podstate hneď potom, čo sme si ho plným dúškom mohli začať užívať, zistili sme, že nám niečo chýba a že to chýba aj veľa ďalším ľuďom. Komplexné miesto služieb orientovaných na rodinu a jej voľnočasové aktivity. Niečo s komunitným zázemím a s rešpektom k zaneprázdnenosti ľudí žijúcich v tejto lokalite.
Chytili sme sa príležitosti. Začali sme hľadať. Hľadať vhodného investora, ktorý by bol ochotný vložiť peniaze do podnikania vo verejnoprospešných službách. Naše nadšenie pre dobrú vec bolo pravdepodobne viac presvedčivé ako náš podnikateľský plán a preto sme veľmi vďační našim konzultantom, mzdovej a účtovnej podpore podnikania, ktorí nám stoja za chrbtom od počiatkov Inspiro. Milé Consultare srdečne vám ďakujeme!! 
A hľadali sme aj priestor, ktorý by svojim dispozičným riešením umožnil ľudom stretávať sa, hýbať sa, športovať, hrať sa a šantiť. Optimálne nielen v interiéri ale aj vonku v „parku“.
Po pár neúspešných pokusoch si toto miestočko našlo nás. A padli sme si hneď do oka. 
Chátrajúce priestory bývalého výskumného ústavu v Ivanke pri Dunaji, ktorý bol projektovaný veľkolepo, aby slúžil účelom RVHP kongresov, boli ukážkovým zázemím pre náš projekt.
Ťažko povedať, či mal tento priestor niekedy možnosť slúžiť spoločenským účelom, pre ktoré bol projektovaný, v každom prípade stav, v ktorom sme ho našli, bol na zaplakanie. Nechceme však hovoriť o jeho pôvodnom stave, chceme hovoriť o tom, čo dokáže sila myšlienky a pár zanietených ľudí pre dobrú vec. 5 super rýchlych mesiacov nám zabrala revitalizácia budovy. Vyžiadala si od nás veľmi veľa, celá rodina a všetky jej generácie doslova vydreli to, čo nám dnes pozitívny ohlas návštev vracia 1000-násobne.
Dnes môžme ľuďom ponúknuť alternatívu k iným možnostiam trávenia voľného času, ktorá stojí za to. INSPIRO Park oddychu v Ivanke pri Dunaji vznikol preto, aby rodiny mohli tráviť čas spolu, pritom každý pri inej aktivite. Park umožňuje ľudom tvoriť, hýbať sa, vzdelávať sa a diskutovať, stretávať sa a oddychovať. Z miesta, kde v máji roku 2014 prachom zapadali obrovské priestory, dnes prežíva krásne spoločné chvíle množstvo ľudí, od detí až po seniorov. Zdá sa, že sa nám to vtedy podarilo.