S radosťou oznamujeme, že ponuku na rozvoj pohybovej kultúry detí v Inspiro prijal Majster José Luis Serra (držiteľ 6.danu Wu Shu). Vedie renomovanú školu Kung fu WUTAI v Bratislave a každý utorok sa s deťmi stretáva aj u nás.  Pridáte sa? 
Využite možnosť vyzdvihnúť deti zo školy. 

Viac informácií: 
wutai@wutai.sk
Majster José Luis Serra
0907 745 042