Máte doma zvedavé dieťa? 
Hľadá odpovede, chce preniknúť do tajomstiev vecí, ktoré ho obklopujú, či o nich počuje v TV a na internete? 
Máme pre vás lahôdku! 

Pravidelné fyzikálno-astronomické besiedky pod taktovkou toho najlepšieho, RNDr.Augustína Šuttu, fyzika telom i dušou a významného pedagóga budú pre deti výnimočnou príležitosťou a motívom prísť na kĺb prirodzeným zákonitostiam sveta. Učiteľ na dôchodku šíri osvetu vedy láskyplnou cestou ako starý otec svojim zvedavým vnúčatám. Pre praktickú výučbu však využíva najmodernejšie technológie a vizualizačné prostriedky. 

Besiedky sa budú konať každý druhý piatok. Začíname 6.10.2023.
Besiedky pre deti I.stupňa ZŠ vždy o 16:00 (60 minút).
Besiedky pre deti II. stupňa ZŠ vždy o 17:15 (60 minút).

Pútavú vedu ponúkame v cykle 10tich besiedok v hodnote 80€. 

PRIHLÁSTE SA TU!

Pár slov lektora:

Na krúžku ‚PÚTAVÁ VEDA‘ sa deti nenáročnou a príťažlivou formou zoznámia s tajomstvami vedných odborov fyzika a astronómia. Prirodzene má za cieľ aj podnietiť záujem o fyziku a astronómiu a v budúcnosti sa možno aj venovať príbuzným odborom, či technike.
Pre krúžok je pripravených mnoho zaujímavých pokusov z najrôznejších oblastí fyziky. Deti sa budú názornou formou postupne zoznamovať s vlastnosťami a zákonitosťami plynov, kvapalín aj tuhých látok.  Uvedie ich do tajov mechaniky, termiky, elektriny a optiky. Budú spoznávať svetlo, atóm, hviezdy, Slnko aj planéty.
Vysvetlenie a pochopenie pokusov úplne všetkými, je naša priorita. Na každý pokus preto nadväzujú otázky a beseda. Najmä na tie trochu náročnejšie. Keďže práve dišputy charakterizujú naše poznávania, budeme stretnutia nazývať ‚besiedky‘.
Fyzikálne pokusy sú samozrejme bezpečné a v bezpečnom prostredí. Po dohode s rodičmi uskutočníme aj večerné pozorovanie planét a hviezd pomocou ďalekohľadov. Každá tretia besiedka venuje polovicu času astronómii a trvá preto zhruba 30 minút dlhšie. 
Témy, náplň a jazyk stretnutí budú samozrejme rešpektovať vek účastníkov. Získanie certifikátu predpokladá 80% účasť.
Veríme, že na našich poznávacích stretnutiach nebude chýbať dobrá atmosféra. Rozhodne sa o to chceme snažiť.

Besiedky predpokladajú účasť detí, u ktorých rodičia záujem o vedu pozorovali. Také, ktoré sú schopné sústredeniu sa praktickému výkladu a experimentom.
Na krúžok môžete prihlásiť dieťa mailom, zaslaním prihlášky, na adresu inspiro@parkoddychu.sk.