Veľmi nás teší, že pod strechou Inspiro našli útočisko aj ľudia, ktorým život skomplikoval alkohol. 
Vznikol priestor pre skupiny Al-Anon:

  • V skupinách Al-Anon sa stretávajú ženy a muži, ktorých životy sú alebo v minulosti boli ovplyvnené pitím manžela, manželky, otca, matky, dieťaťa, príbuzného alebo priateľa.
  • Skupiny Al-Anon nie sú terapeutické skupiny a nevedú ich odborníci.
  • Ide o svojpomocné skupiny, kde všetkých spája jeden spoločný problém – niekto z našich blízkych pije.
  • Na stretnutiach sa zachováva anonymita a chráni sa totožnosť všetkých členov Al-Anon, AA.
  • To, čo sa na stretnutí rozpráva zostáva medzi štyrmi stenami danej miestnosti a v priestoroch našej mysle.
  • Na stretnutie môže prísť každý, kto cíti, že jeho život bol poznačený pitím blízkej osoby.

 
Viac informácií nájdete aj na stránke AL-ANON SLOVENSKO