Tvorivý intuitívny tanec
„Tanec je komunikácia medzi telom a dušou. Vyjadruje to, na čo slová nestačia.“ Ruth Saint Denis
 
Milé ženy!
Pozývam vás na tvorivý intuitívny tanec (TIT).
Ide o voľné pohybové kreatívne vyjadrenie, prepojenie pohybu a emócií. Nemusíte vedieť tancovať, tanec sa síce odohráva v pohybe, ale pohyb nemusí byť nutne tancom. Nemusíte mať s tancom žiadne skúsenosti, dôležitý je váš originálny pohyb, vnútorný zážitok, slobodné sebavyjadrenie a autentickosť. Vaše telo sa stane prostriedkom k vytvoreniu si vzťahu k sebe samej.
Príďte zažiť potešenie z pohybu s vlastným telom a z tvorivého intuitívneho tanca.
Dovoliť si prirodzený pohyb, ktorý je vám príjemný a skrze svoje telo si užívať radosť z uvoľnenia, ľahkosť z pustenia starostí a obnovenie životnej energie.
Nechať sa viesť vlastným telom, hudbou, tónmi, tichom, sprievodným slovom, pohybom, tancom, dychom a skrze telo v pohybe, uvoľniť myseľ. A tak, cez uvoľnenú myseľ, otvoriť vnímanie seba a svojich pocitov a cez mindfulness, vlastnú všímavosť, sa naladiť na svoje potreby, čo je potrebné práve TU a TERAZ.
Budem vás veľmi rada sprevádzať sebapoznávacím procesom v rôznych témach, v zmysle pozitívnej psychológie. Cez pohyb, intuitívny tanec, aromaterapiu a arteterapiu sa oTVORíme lupienok za lupienkom svojej podstate ženy.
Staneme sa vlastnými všímavejšími pozorovateľkami.

Stretávame sa v pravidelne, 2x do mesiaca v piatok večer. Viac informácií získate priamo u Marcely na tel. čísle 0903 783 174 alebo mailom macaglasa@gmail.com.